VI LÖSER DET MESTA

BRANSCHANPASSADE LÖSNINGAR

Våra tjänster används av många vitt skilda branscher. Lösningarna ser helt olika ut beroende på bransch och behov.

Vad är en branschlösning?

En branschlösning för oss innebär en samling olika tekniska funktioner och lösninger framtagna i tätt samarbete med stora kunder i respektive bransch där varje lösning har en direkt kundnytta.

För Energi kan det vara en kombination av kart- och excellösningar där information sys ihop från olika leverantörer.
Detta för att enklare och säkrare kunna prospektera, bygga nytt eller utföra underhåll samtidigt som alla berörda enkelt ska kunna bjudas in till samråd.

För Bank & Finans är det mer snabba och effektiva svar som krävs både via api:er och direkt i vårt webbgränssnitt.
Detta så att ärendehantering, låneprocesser och annan viktig faktainsamling inte försinkar arbetsflödet.

Kanske vi kan göra en ny lösning just för er?

För övriga branscher kan det vara helt andra krav som ställs så läs mer om våra lösningar under respektive meny ovan och låt er inspireras.