VI LÖSER DET MESTA

BRANSCHANPASSADE LÖSNINGAR

Våra tjänster används av många vitt skilda branscher. Lösningarna ser helt olika ut beroende på bransch och behov.

TEKNISKA KONSULTER

Ni som arbetar som tekniska konsulter kan på ett enkelt och smidigt sätt inhämta den fastighetsinformation som ni behöver till era projekt. Det kan handla om sammanställda markägarförteckningar, eller uppgifter om rättigheter.

ENERGI

Vi på InfoTrader har sedan företagets start arbetat med kunder i energibranschen. Det finns många olika kundbehov och applikationsområden för våra tjänster.

BANK & FINANS

Vi på InfoTrader vet att det är viktigt att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kunna inhämta och verifiera de uppgifter som du behöver i dina ärenden.

KONSULT & REVISION

InfoTrader arbetar med många konsult- och revisionsbyråer. Vi har originalkällorna och gör det möjligt för dig att validera uppgifter i projekt från dina uppdragsgivare.

SKOGSBOLAG

Skogsbolagen har behov av att inhämta såväl fastighetsinformation om berörda skogsfastigheter, men även kartbilder över områden med skogstillgångar. Ni har även möjlighet att använda vår unika fastighetspristjänst med referensprismaterial för skogsfastigheter.