SKOGSBOLAG

SKOGSBOLAG

Skogsbolagen har behov av att inhämta såväl fastighetsinformation om berörda skogsfastigheter som kartbilder över områden med skogstillgångar.

Arbeta med kartan för att söka fram fastighetsinformation geografiskt

Med hjälp av InfoTraders lösningar är det enkelt att söka fram de fastigheter som du är intresserad av via vår karta. När fastigheterna väl är identifierade kan du se fastighetsgränserna och inhämta den information som du behöver, genom våra webbrapporter eller excel-sammanställningar.

Fastighetspris Lant- och skogsbruk - En unik tjänst

Det finns även behov av att värdera skogstillgångar. InfoTrader erbjuder en unik tjänst över fastighetspriser för Skog- och Lantbruksfastigheter. Prismaterialet i vår tjänst innehåller fastigheter som varit ute på öppna marknaden och ger ett utomordentligt underlag för att värdera skogstillgångar. Det finns detaljerad information om respektive fastighet.

Mer information

Fastighetspris Fastighet Karta