COOKIES

Vad cookies är och hur de fungerar
Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av cookies är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.


InfoTraders användning av cookies
InfoTrader placerar cookies på din dator för att kunna identifiera dig som unik besökare. Genom att ta reda på hur och när besökare använder webbplatsen, kan denna information hjälpa InfoTrader att fortsätta förbättra innehåll och tjänster.
InfoTrader använder två typer av cookies. Den ena typen är en varaktig cookie som sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Den används bl.a. för funktioner som förifyllda sökfält och tjänsteinställningar. Den andra typen av cookies kallas sessions-cookies och dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen, för att exempelvis hålla reda på om besökaren är inloggad. En del av dem är s.k. tredjeparts-cookies som används för bland annat analys av trafikmönstren med hjälp av tredje part.


Besökarnas samtycke
Genom besök på InfoTraders webbplats samtycker du till användningen av cookies på webbplatsen. Den besökare som vill undvika att cookies används kan via inställningar i webbläsarens säkerhets- alternativ ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies alls, eller så att besökaren får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på datorn. Besökaren har även möjlighet att via sin webbläsare acceptera enbart sessions-cookies. Besökaren kan också välja att avlägsna tidigare lagrade cookies.