API

API

Våra enkla api:er hjälper er att automatisera affärsprocesser och förbättra delning och inbäddning av data mellan olika applikationer och system.

Våra API:er hjälper er företagsverksamhet till nästa nivå

Med InfoTraders API:er kan du enkelt och säkert integrera dina system med våra tjänster.
Oavsett om det handlar om att ansluta er e-handelswebbplats eller att integrera era interna verktyg för informationshantering eller beslutsstöd, gör vi det möjligt att skapa en sömlös upplevelse för både dina interna och externa användare.

Optimera din affärsverksamhet med kraften i våra API:er

En av de största fördelarna med våra API:er är att de öppnar upp dina data och funktionalitet för att skapa nya affärsmöjligheter. Detta kan generera både intäkter och öka ditt företags synlighet och popularitet.
API:er ger också flexibilitet och skalbarhet till din affärsverksamhet. Genom att använda API:er kan du anpassa och bygga vidare på befintliga system utan att behöva göra omfattande förändringar i din kärninfrastruktur.

Era utvecklare kommer snabbt igång

Vi använder oss av öppna standarder som exempelvis Swagger för att ge utvecklare och användare en strukturerad och lättförståelig beskrivning av vårt REST API:s olika funktioner, parametrar och svar.

Alla InfoTraders tjänster är tillgängliga via api

Våra lösningar hjälper er att ligga i framkant av digital innovation och att optimera er affärsverksamhet.
Ta steget och upptäck de otaliga möjligheterna som API:er kan erbjuda ditt företag.

Kontakta oss idag för att få veta mer och komma igång med API-integrationen eller börja med att gå igenom dem här.

InfoAPI

Vårt Info API ger er tillgång till alla de tjänster du har som inloggad på infotrader.se. Du kan välja att få rapporterna i formaten xml/json/html eller i flera fall som pdf.
InfoTraders InfoAPI

LägenhetsAPI

Du kan även göra specifika sökningar mot vårt lägenhetsregister. InfoTraders LägenhetsAPI

GIS API

Med vårt GIS API kan du enkelt kontrollera om en adress finns eller är uppdaterad även om den ännu inte finns i Lantmäteriets Belägenhetsadressregister.
Du kan exempelvis geokoda adresser eller ta fram ytor och koordinater för byggnader och fastigheter.
För geokodningen använder vi logik som kontrollerar från flera källor att rätt adress hittas för en given koordinat. InfoTraders GISAPI

Ett axplock av kunder

Svea Inkasso, Ludvig & Co, SEB och Vinge Advokatbyrå.

Källor

Våra huvudsakliga källor till informationen är Lantmäteriet, Bolagsverket, SCB, Transportstyrelsen och Folkbokföringen (SPAR).

Mer information

Du kan läsa mer om informationsinnehållet under respektive tjänst.
Företag Person Fordon Fastighet