PERSON

PERSONINFORMATION

InfoTrader levererar aktuell personinformation som verifierar de personuppgifter du behöver vid t.ex. köp av tjänst eller vara oavsett om det gäller rätt leveransadress eller kreditvärdighet.

Om det slarvas med eller på annat sätt uppstår felaktigheter kring personinformation kan detta i värsta fall få ödesdigra konsekvenser, både långsiktigt och kortsiktigt. Rent konkret kan det vara av stor vikt att verifiera namn­, adress­ och andra personuppgifter, eller kontrollera så att en person inte har betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden. Upptäckts inte sådant i tid kan det innebära merarbete i framtiden, eller rent av ekonomiska problem av olika slag.

InfoTrader tillhandahåller personuppgifterna

Vi erbjuder ett flertal lösningar som inhämtar relevant data ur personregister och sedan levererar dem på ett snabbt och lättillgängligt sätt.

I våra system kan du enkelt söka upp den personinformation du behöver med hjälp av ett personnummer, (del av) namn, adress eller ort. Informationen kan sedan levereras som engångsuttag eller aviseringar och fokus kan sedan läggas där det alltid bör ligga – på kärnverksamheten i sig. Ett praktiskt och prisvärt sätt att få tillgång till viktig personinformation!

Innehåll

I tjänsten kan du exempelvis få information om:
- Aktuell Folkbokföring
- Relationer
- Medboende
- Betalningsanmärkningar
- Deklarerad inkomst

Ett axplock av kunder

Svea Bank, Ludvig & Co och Coredination.

Källor

Vår huvudsakliga källa till personinformationen är Folkbokföringen (SPAR).
statenspersonadressregister.se