Få tillgång till personinformation i tid

Om det slarvas med, eller på annat sätt uppstår felaktigheter kring, personinformation kan detta i värsta fall få ödesdigra konsekvenser, både långsiktigt och kortsiktigt. Rent konkret kan det vara av stor vikt att verifiera namn­ och adress­ och andra personuppgifter, eller kontrollera så att en person inte har några betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden. Upptäckts inte sådant i tid kan det innebära merarbete i framtiden, eller rent av ekonomiska problem av olika slag.

InfoTrader tillhandahåller personuppgifterna

Låt oss bespara dig och ditt företag problem och strul. Vi erbjuder ett flertal lösningar som inhämtar relevant data ur personregister, och sedan levererar dem på ett snabbt och lättillgängligt sätt. I våra system kan du enkelt söka upp den personinformation du behöver med hjälp av ett aktuellt personnummer eller (del av) namn, adress eller ort.
Informationen kan sedan levereras som engångsuttag eller aviseringar, och fokus kan sedan läggas där det alltid bör ligga – på kärnverksamheten i sig. Ett praktiskt och prisvärt sätt att få tillgång till viktig personinformation!