Karta

Gemensamt för våra kartlösningar är att du inte behöver köpa in eller installera några kartor lokalt utan allt är online via våra servrar.

Ytbildad karta

Denna tjänst ger dig möjlighet att söka med kartan som utgångspunkt.
Hela Sverige är ytbildat och du kan söka efter fastigheter på flera sätt, exempelvis klicka på kartan, rita linjer eller polygoner. Flera kartlager används, exempelvis ortofoto och topografiska kartan.
Från listan med utsökta fastigheter kan man sedan söka vidare efter information.

I tjänsten kan du enkelt beställa kartor i vektor- eller rasterformat. När filerna producerats hämtar du dem inom några minuter direkt i din webbläsare.

Kartan direkt

Ger tillgång till fastighetsindelade-, Sverige-, terräng-, väg-, översikts- och lägeskartor samt ortofoto. Du kan söka med fastighetsbeteckning, -adress, eller koordinater.

Kartorna kan även levereras som engångsuttag eller aviseringar.