ENERGI

ENERGI

Vi på InfoTrader har sedan företagets start arbetat med kunder i energibranschen. Det finns många olika kundbehov och applikationsområden för våra tjänster.

Det kan handla om underhållsarbeten i distributionsnäten, där ni som kund vill veta vilka fastigheter och markägare som är berörda vid t.ex. röjningsarbete eller vid en utbyggnad. Det kan avse utbyggnad av exploateringsområden eller kabelflyttar vid väg- eller bostadsbygge. Ett annat exempel kan vara att säkerställa korrekta och uppdaterade anläggningsadresser.

Elmarknadshubben - vägen till en effektivare elmarknad

I samband med övergången till Elmarknadshubben finns det behov för landets elnätsföretag att säkra och förbättra datakvalitén på anläggningsregistret.

Stadsnät

Många energibolag har även stadsnät. Mycket arbete görs för att projektera fiber och hålla reda på var ledningar går. Vi hjälper till att uppdatera fastighetsregister, tillhandahåller specifika uppgifter om enskilda fastigheter som t.ex. adress, fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar och lagfarna ägare.


I projekteringsfasen kan vi även leverera uppgifter från vårt lägenhetsregister. Det kan handla om antalet lägenheter i fastigheten, ytor och lägenhetsnummer.

Mer information

Elmarknadshubben Fastighet Karta Lägenhet