KONSULT & REVISION

KONSULT & REVISION

InfoTrader arbetar med många konsult- och revisionsbyråer. Vi har originalkällorna och gör det möjligt för dig att validera uppgifter i projekt från dina uppdragsgivare.

Vi förenklar din revision eller ditt kundintag

Det kan handla om inhämtande av företagsinformation där sökningar kan göras på samtliga Sveriges företag och de enskilda transaktionerna innehåller uppgifter om exempelvis styrelse, årsredovisningar, skatteregistrering, registreringsbevis, bolagsordningar och kreditinformation. Du kan även validera t.ex. ägaruppgifter eller andra om uppgifter om fastigheter och fordon.


När du arbetar på uppdrag av dina externa uppdragsgivare har du möjlighet att använda vår projektmärkning för eventuell vidaredebitering. Då kan du varje månad få en specifikation över samtliga genomförda sökningar med tillhörande projektmärkning.

Mer information

Företag Person Fordon Fastighet