TEKNISKA KONSULTER

TEKNISKA KONSULTER

För dig som teknisk konsult har InfoTrader utvecklat specialanpassade lösningar för smidig informationsinhämtning i dina projekt.

Vi underlättar ert arbete

Du som arbetar som teknisk konsult kan på ett enkelt och smidigt sätt inhämta den fastighetsinformation du behöver till era projekt.


Med hjälp av vår kartlösning kan du rita upp områden eller läsa in färdiga shape-filer över områden och se vilka fastigheter du träffar. Fastigheterna presenteras i en träfflista och du kan därefter gå vidare och inhämta aktuell information direkt sammanställd snyggt och prydligt i Excel. Det kan handla om en sammanställning över lagfarna och/eller taxerade ägare, eller om du har behov av att se vilka rättigheter som finns för fastigheterna.


Fastighetsinformationen går naturligtvis även att inhämta i våra webbrapporter som är anpassade utifrån just den information som du behöver vid söktillfället.

Mer information

Fastighet Karta