ELMARKNADSHUBBEN

ELMARKNADSHUBBEN

Vägen till en effektivare elmarknad

Anläggningsadresser

I samband med övergången till Elmarknadshubben finns det behov för landets elnätsföretag att säkra och förbättra datakvalitén på anläggningsregistret. Detta för att säkerställa den exakta adressen där elen förbrukas.
På InfoTrader har vi stor erfarenhet av fastighetsdata och levererar idag till många elnätsföretag (från de allra största till de mindre).

Registervård

Vi gör adresstvätt på ert anläggningsregister/adressregister. Vi har även lägenhetsuppgifter/brf-register. Vi gör datauttag och matchning mot indata. Efter adresstvätt finns det möjlighet att använda fastighetsavisering för att löpande ta del av förändringar och säkerställa en hög kvalité över tiden.

API

Det finns även möjlighet att hämta motsvarande information transaktionsvis via vårt API tex när nya anläggningsadresser tillkommer.

Kontakta oss:

Är du intresserad eller har några frågor ring oss på 0457-461390 alternativt kontakta oss via vårt kontaktformulär. Läs mer om elmarknadshubben på Svenska kraftnäts hemsida.