OM INFOTRADER

HISTORIA

Om InfoTrader och hur det startades.

Året innan millennieskiftet ringde Fredrik Malmros telefon. Han fick då ett erbjudande han och kompisen Anders Rydberg inte kunde motstå, nämligen att köpa loss en verksamhet från en branschkollega som kollegan själv inte ville satsa vidare på. Det handlade om att erbjuda marknaden informationstjänster kring fastigheter. Där och då, år 2000, startade InfoTrader. Fredrik Malmros är företagets vd och den som ser till att kundernas behov omsätts till konkreta tjänster. Anders skötte marknad och försäljning fram till sin pension 2019.

Det var i sviterna efter stormen Gudrun 2005 som InfoTraders digitala tjänster inom kart- och fastighetsområdet fick sitt stora genombrott.

-Kraftbolagen stod inför enorma utmaningar när de skulle röja utmed kraftledningarna, men innan de kunde påbörja arbetet var de tvungna att kontakta alla berörda fastighetsägare. Via vårt kartverktyg kunde ett av våra kundföretag rita upp ledningarnas sträckning och några knapptryck senare få ut en fil med uppgifter om samtliga fastigheters lagfarna ägare. På bara några minuter kunde de göra något som tidigare tagit den flera dagar att göra manuellt, säger Fredrik Malmros.

InfoTraders första kontor, Villa Emma, ligger i vackra Brunnsparken Ronneby.

Genom speciallösningar förenklar InfoTrader kundernas vardag. Ofta handlar kundanpassningarna om att göra bearbetningar av rådata, så att den blir begriplig och användarvänlig för kunden.

Henrik Nore, som arbetar med systemutveckling och support, har bland annat varit med om att utveckla en sådan lösning inom fordonsområdet.
-Vi bygger program som underlättar för användaren. Kunden ska behöva göra så lite som möjligt själv. Vi är alltid öppna för nya lösningar, säger Henrik.

Det är oftast Ingalill Nilsson som tar emot kundernas frågor. Hon är administratör och har funnits med sedan företaget startades.
-Våra kunder har både stora och små frågor och det är viktigt för oss att ge snabba och korrekta svar. Om vi inte har lösningen direkt så återkommer vi, säger Ingalill Nilsson.
Som kund är du alltid välkommen att höra av dig per mejl eller telefon. Till skillnad från många andra företag möts du varken av knappval eller standardsvar. Under kontorstid är det alltid någon som är tillgänglig för supportärenden.
Förutom Ingalill är det ofta Cissi som svarar. Cissi (Cecilia Gadd) började hos oss 2023.

Fastighetsinformation var under lång tid kärnan i verksamheten men sedan 2015 har utbudet breddats till att även omfatta informationstjänster kring företag, personer och fordon. Våra kunder kan kombinera alla informationstjänsterna vi erbjuder och samla allt till ett och samma ställe.
-Det är en styrka som gör oss rätt unika, den typen av bredd är det få företag som har, säger Peter Stavervik som sköter marknad och försäljning.

Det finns situationer då företag och myndigheter efterfrågar specifik information om lägenheter. Det kan till exempel handla om att informera boende i ett flerbostadshus om ett pågående samhällsbyggnadsprojekt. Därför har InfoTrader tagit fram ett unikt register över lägenheter. Simon Kämpendahl som arbetar med systemutveckling, beställningar och support är en av dem som varit delaktig i projektet att ta fram ett lägenhetsregister. Simon finns också med när nya lösningar och webbtjänster åt kunder byggs.

2021 förvärvade InfoTrader produkten GIS Online (tidigare Visma/OptiWay) som kompletterar våra kartlösningar med bland köp av kartor och riktigt bra geokodning till t.ex. logistikföretag. Inshal Irsad som är ansvarig för utvecklingen av tjänsten säger att det är en spännande produkt med stora möjligheter.

Sedan 2021 ingår vi i Soft Cap Holding Sweden AB.

VI SOM JOBBAR PÅ INFOTRADER

Det är vi som tar hand om er kunder.

Fredrik Malmros

VD, Utveckling

Peter Stavervik

Marknad, Sälj

Ingalill Nilsson

Ekonomi, Support

Cecilia Gadd

Ekonomi, Support

Henrik Nore

Utveckling, Specialbeställningar

Simon Kämpendahl

Utveckling

Inshal Irsad

Utveckling

KVALITET & ERFARENHET

Vi som arbetar på InfoTrader har lång erfarenhet av branschen. Verksamheten som idag är InfoTrader började sin bana som en del av Centralnämnden för Fastighetsdatas utvecklingsavdelning där vi i början av 1990 talet utvecklade de första PC-baserade systemen för affärsinformation. Sedan dess har mycket vatten flutit under broarna och vi har under dessa 30+ år kunnat tillskansa oss bred erfarenhet av informationsinhämtning och utveckling av databas- och administrativa lösningar. Detta gör även att vi har väl genomtänkta arbetsrutiner, vilka vi använder i vårt dagliga arbete.

Eftersom informationen i våra tjänster är affärskritisk i kundernas verksamhet ser vi till att ha den senaste tillgängliga informationen. Vår support ingår även i begreppet kvalitet då InfoTrader under hela företagets historia arbetat nära våra kunder i vår produktutveckling. Att ta del av kundens önskemål och synpunkter bidrar både till vår egen affärsutveckling, men kan också innebära ett minskat behov av support både för kunden och oss.

InfoTrader är kvalitetsgodkända av Achilles. Achilles kvalificerar, utvärderar och bevakar leverantörer så att inköpare i världens största organisationer kan utveckla långsiktiga, ömsesidigt fördelaktiga relationer med pålitliga, kvalificerade leverantörer världen över.

VÅRT ENGAGEMANG

Vi på InfoTrader tycker det är viktigt att stödja ideella verksamheter eller projekt vars arbete hjälper utsatta grupper i Sverige eller utomlands. Vi arbetar särskilt tillsammans med verksamheter eller projekt där ungdomar sätts i centrum. Vi ser det som viktigt att skapa rätt förutsättningar för alla ungdomar att få förverkliga sina intressen och drömmar.

Inom InfoTrader riktar vi vårt engagemang och våra insatser till fyra prioriterade områden:


 • Internationellt engagemang
 • Ideella samhällsfunktioner
 • Funktionshindrade
 • Ungdomsidrott

Mot bakgrund av ovan har vi under de senaste åren valt att arbeta tillsammans med och stödja Sjöräddningen, Vamos Adelante (Guatemala) och Nättraby GoIF (ungdomsidrott).

MILJÖPOLICY

InfoTrader ska delta i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan ska vara minsta möjliga.

Detta har vi valt att genomföra på följande sätt:


 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
 • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer.
 • Genom att ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
 • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.
 • Packa avgående gods enbart med papper. Pappret är tillverkat av förnyelsebart och nedbrytbart material som kan återvinnas.
 • I de fall ett Krav-, Svanen- eller på annat sätt miljömärkt alternativ finns vid inköp ska detta väljas i första hand.
 • I de fall ett alternativ som dessutom är rättvisemärkt finns vid inköp ska detta väljas i första hand.
 • Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.